Geleceği inşaa ediyoruz!
Future is Under Construction

2006 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan "BCM YAPI" başarılı geçmişiyle Türkiye ve Irak'ın önde gelen firmaları arasında yer almakta ve çalıştığı inşaat sektöründe lider olma vizyonu ile hareket etmektedir.

BCM YAPI; İnşaat ve Taahhüt alanında; Alışveriş Merkezleri, Ofisler, Oteller, Yüksek Katlı Binalar, Kamu Binaları, Konut Binaları, Fabrika Binaları, Hastaneler, Akaryakıt İstasyonları, çok fonksiyonlu kompleksler v.b yapıların tasarımında ve inşaasında uzmanlaşmıştır. BCM YAPI' nın ulaştığı başarının arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir. BCM YAPI, 3500'ü aşkın çalışanı ile hizmet verdiği müşterilerine; Üstün teknoloji, yüksek marka kalitesi ve dinamik bir insan kaynağı sunmaktadır. BCM YAPI, markalarının değerini sadece Türkiye ve Irak sınırları içinde değil, bölgesel ve küresel ölçekte de yükseltmeyi hedeflemektedir. BCM YAPI, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak sunmaktadır. Bunun sonucunda da dünya ölçeğinde saygın markalar yaratarak, Irak'ı bütün dünyada temsil etmektedir. Aynı zamanda Signature Holding, Empire World ve Dabin Grup gibi sektörlerinde öncü firmalarla ortak iştirakleri devam etmektedir.

BCM YAPI, Tüm bu Birikim ve İşbirliklerinin bir ürünü olarak, Dünya çapındaki gelişmelere hızla uyum sağlayarak Irak'daki değişimin öncüleri arasında yer almaktadır.

 

Kurulduğu 2006 yılından günümüze dek gerçekleştirmiş olduğu başarılı projeler ile müşterilerinin güvenini kazanan şirketimiz, BC YAPI bünyesinde 3500 yetkin personeli, teknik donanım ve ekipmanı ile inşa ettiği 1.250.000 m2 lik yapı alanı, sembol sayılabilecek yüksek katlı yapılardaki başarısı ile sektörün önde firmaları arasında hak ettiği konuma gelmiştir.

2003 yılında, Irak’ın yeni yapılanması ile başlayan serüvenimiz her geçen gün büyüyerek, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ilerlemiş ve inşa ettiği binaların yapısal özelliklerinden dolayı Irak bölgesinin mimari yapısına yeni bir boyut getirmiştir.

Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, bölgenin ihtiyaç duyduğu, İnşaat ve Taahhüt alanında yaptığımız yatırımlar ve güçlü iş ortaklıkları ile birçok başarıya imza attık.
Hedeflerimize ulaşmak için kurumsal değerlerimizin kılavuzluğunda ilerlemekteyiz:

* Müşteri memnuniyeti,
* Projenin öngörülen zamanda ve kalitede yapılması,
* Başarının sürekliliği ve sektörde kalıcılık,
* Çağdaş teknolojide uzmanlık,
* İnsana, çevreye saygı ve topluma katkı bu değerler doğrultusunda, faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz sürece, Irak’ta başlayan başarılarımızın tüm orta doğu coğrafyasına yayılacağından, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağımızdan ve önümüzdeki hedeflerimize ulaşacağımızdan şüphemiz yoktur.

 

Baran ÇOKTİN

 

 

Misyonumuz;


BC GRUP şirketleri olarak; Müşterilerimizin beklentilerini çok iyi anlayarak beklentilerin tam anlamıyla karşılandığı teklifler sunmak. Öz sermaye yapısını ve grup şirketlerinin gücünü kullanarak marka bilinirliğini arttırmak. Tamamlanan projelerin getirdiği sürdürebilir güvenirliliği sağlamak Genç dinamik eğitimli üretken çözüm odaklı ekiple yol almak. Tüm koşulları göz önünde bulundurup anında etkin ve hızlı çözümler üreterek zamanında taahhütün yerine getirilmesini sağlamak. Faaliyet gösterdiği bölgenin gelişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sosyal sorumluluk anlayışının verdiği taahhütlere yansıtmak Faaliyet gösterdiği bölgelerdeki kültürel farklılıklara saygılı yerel ve uluslararası yasal gereklilikleri yerine getiren bir yaklaşım sergilemek. Gelişmiş görsel teknolojiyi kullanarak tamamlanmış hizmetin müşteri beklentilerinin uygun olacağını garanti altına almak. Üstlendiği her projede, tüm detayları düşünerek müşterilerin kullanım aşamasındaki memnuniyetini garanti altına almak. Çözüm odaklı, özel eğitimli tecrübeli çalışanları ile müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunmak.

Vizyonumuz;


Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz her bölgede müşteri ve kalite odaklı olarak bulunduğu sektörlerde ‘Lider Grup' konumuna erişmektir.

2006 İstanbul'da BC GRUP markası ile faaliyete geçildi. Duhok'ta Zeriland Housing Complex projesiyle Irak'taki ilk projeye başlandı.
2008 İnşaat, Turizm, Lojistik, Hazır Beton ve Gayrimenkul Yatırımı gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren yan kuruluşlar BC GRUP çatısı altında toplandı. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikaları alındı. Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası alındı. Erbil de Empire World karma projesinin sözleşmesine imza atıldı.
2009 İnşaat, Turizm, Lojistik, Hazır Beton ve Gayrimenkul Yatırımı gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren yan kuruluşları BC GRUP çatısı altında toplandı.
2010 Empire World projesine yatırımcı olarak ortak olundu.
2011 BC GRUP gayrimenkul geliştirme projeleriyle Irak’ta en büyük lokomotif firmalarından biri oldu.
2012 BC GRUP yatırımcı ve müteahhit olarak içinde bulunduğu bölgede 3 Milyar USD'ye yaklaşan gayrimenkul projeleri ile Irak'ta adından söz ettirmeye başladı.
2013 Empire World Complexi içinde Falcon Grup ile ortak olunarak ‘’Marriot oteller zinciri ile JW Marriot Otel Erbil’’ için yatırımcı olarak anlaşma imzalandı.
2014 Irak'ta Al-Doski Grup’la olan ortak yatırımlar Signature Holding çatısı altında toplandı.
2019 Bağdat'ta ilk projemiz olan Green Zone Rezidans karma projesine başlanıldı.

BC GRUP olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. BC GRUP'un faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır. Bu doğrultuda;İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı, İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı, İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı, Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı, İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de BC GRUP'un koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı, Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, gelişmeleri gözden geçirmeyi,bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

" BC GRUP " faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş kazası risklerini ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri engellemek, sağlıklı ve  güvenli çalışma ortamı yaratmak, şirketin en üst düzey yöneticisinden başlayarak tüm çalışanların ortak sorumluluğudur.Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konusunda temel ilkelerimiz:

• "Çevre boyutları ve İş Sağlığı Güvenliği" tehlikeleri ile ilgili yasal gerekliliklere uymak ve müşteri beklentilerini karşılamak,
• Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşları bilinçlendirmek,
• Meslek hastalığı ve iş kazalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamak,
• Çevre kirliliğini kaynağında önlemek, önlenemiyor ise kontrol altında tutmak,
• Üretim ve destek faaliyetlerimizden kaynaklanan, başta sac atığı olmak üzere atık miktarlarını kontrol altında tutmak ve iyileştirmek,
• Kaynakları verimli kullanmak,  İSG ve Çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.  

" BC GRUP " olarak benimsediğimiz ilkeleri tüm faaliyetlerimize ve iş yapma biçimlerimize yansıtıp gözeteceğimizi taahhüt etmekteyiz.